Gezondheidsrecht

Wij zijn u graag van dienst bij opstellen van en adviseren over arbeids- en maatschapscontracten voor medisch specialisten. Het bijstaan in geschillen in een arbitrage, bij de gewone rechter of het scheidsgerecht voor de gezondheidszorg en het verlenen van bijstand bij klachten bij het medische tuchtcollege behoren tot onze aandachtsgebieden.
Ook treden wij op als mediator in geschillen tussen artsen in maatschapsverband.
Wij adviseren tevens instellingen in de gezondheidszorg in bovengenoemde kwesties.OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Bestuursrecht

Contracten en aansprakelijkheidsrecht

Mediation