Mr. Jaap Obbink, advocaat

Jaap Obbink is in 1985 privaatrechtelijk afgestudeerd aan de universiteit Utrecht. Aansluitend is hij tot 2007 advocaat geweest, bij verschillende advocatenkantoren als (managing)partner. In de periode 2008 tot en met 2010 was hij fulltime rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Met ingang van januari 2011 is hij opnieuw advocaat.

Jaap staat ondernemers en particulieren bij, in vooral arbeids- en bestuursrechtelijke kwesties, in laatstgenoemde vooral in kwesties van ruimtelijke ordening. Ook staat hij ambtenaren bij in rechtspositionele aangelegenheden.

In het verleden was hij veelvuldig actief als bewindvoerder en curator in faillissementen en surseances. Hij heeft om die reden verstand van faillissementsrecht en de aansprakelijkheid van bestuurders, aan wie hij adviseert en voor wie hij, als het nodig is, procedeert. Ook staat hij bedrijven in moeilijkheden bij. Hij treedt op als voorzitter van bezwaren- en klachtencommissies in de gezondheidszorg en de sociale werkvoorziening.

Jaap heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Bestuursrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Naast advocaat is Jaap tevens mediator en richt zich daarbij op arbeidsrechtelijke geschillen en geschillen in de gezondheidszorg.

In zijn vrije tijd beoefent Jaap de gemotoriseerde vliegsport, squasht, reist, leest en studeert hij in deeltijd filosofie.

Lid van:
Vereniging voor Gezondheidsrecht
Vereniging voor Arbeidsrecht

Email: obbink@lanenstandhardt.nl

Overige advocaten
Mr. Ellen Standhardt-Jonkers →
Mr. Jane Kramer, advocaat en mediator →