Mr. Jane Kramer, advocaat en mediator

Na in 1985 te zijn afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht, is Jane Kramer inmiddels 25 jaar werkzaam in de arbeidsrechtelijke praktijk. Zij is gespecialiseerd in ontslagzaken, reorganisaties, re-integratie bij ziekte, het opstellen van arbeidsvoorwaarden en CAO recht voor zowel werkgevers als werknemers. Zij voert sinds 2002 de CAO onderhandelingen voor 20.000 werknemers in de eerstelijns gezondheidszorg.

Naast advocaat is Jane tevens sinds 2001 MfN Registermediator. In mediations op het terrein van het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, zoals in het geval van samenwerkingsconflicten,
re-integratie bij ziekte en bij exit-mediations, werkt zij voor zowel het bedrijfsleven als voor de overheid.

Lid van:
Vereniging arbeidsrecht advocaten Nederland (VAAN)
Vereniging arbeidsrecht advocaten Amsterdam (VAAA)
Vereniging voor arbeidsrecht
Mediatorsfederatie Nederland
The Lime Tree Mediation Netwerk

Email: kramer@lanenstandhardt.nl

Overige advocaten
Mr. Ellen Standhardt-Jonkers →
Mr. Jaap Obbink, advocaat →