Wilhelminapark 19 3581 ND Utrecht

BESTUURSRECHT

Wij adviseren in en procederen over geschillen van ruimtelijke ordening voor ondernemingen en particulieren, bijvoorbeeld bij het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en het verlenen van bijstand in procedures tegen gemeentelijke overheden, bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State of de sector bestuursrecht van de rechtbank inzake bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Contactpersoon: Jaap Obbink