Bestuursrecht

Wij adviseren in en procederen over geschillen van ruimtelijke ordening voor ondernemingen en particulieren, bijvoorbeeld bij het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften en verlenen bijstand in procedures tegen gemeentelijke overheden, bij de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State of de sector bestuursrecht van de rechtbank inzake bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.


OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Contracten en aansprakelijkheidsrecht

Gezondheidsrecht

Mediation