Contracten en aansprakelijkheidsrecht

Het dagelijks leven wordt steeds complexer. Er worden vele overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, gesloten. Maar wat moet er gebeuren als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt? Hoe kun je dan je recht alsnog krijgen? En wat moet je doen om geleden schade te verhalen of om je te verweren tegen een claim? Vragen waarop wij u graag antwoord geven om daarna de nodige juridische stappen te ondernemen. indien mogelijk door het treffen van een schikking, anders door het door het starten van een procedure.OVERIGE RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

Personen- en familierecht

Bestuursrecht

Gezondheidsrecht

Mediation