Wilhelminapark 19 3581 ND Utrecht

ERFRECHT

Een overlijden heeft niet alleen emotionele maar ook vermogensrechtelijke gevolgen voor de betrokkenen. Is de wettelijke verdeling van toepassing, waarbij de langstlevende echtgenoot alle bezittingen erft en de schulden dient te voldoen, waarbij de kinderen een vordering op de langstlevende krijgen? Is er een testament? Wie zijn erfgenaam? Wat zijn de rechten van een onterfd kind of een onterfde echtgenoot? Wat zijn de taken van een executeur en een testamentair bewindvoerder? Wat moet ik doen om informatie te krijgen over een nalatenschap?