Tarieven

Tarieven

Het uurtatrief is afhankelijk van de aard van de zaak.  Wij streven naar transparatie en maken daarom met onze clienten van te voren duidelijke afspraken over het tarief en de verwachten kosten. Hoewel niet iedere zaak zich daarvoor leent, kan ook een vast bedrag voor een nauwkeurig omschreven opdracht worden overeengekomen.
Tevens is er een abonnementstarief  beschikbaar voor ondernemers of instellingen waarbij op basis van een bedrag van € 1.500,- ex BTW, gedurende 10 uur advies in veelal kleinere kwesties gegeven wordt.